เที่ยวทั่วโลก

,

TOP 22 of Pakistan, Once in a Lifetime!

/
ปากีสถาน (Pakistan) หนึ่งในดินแดนแห่ง…

เที่ยวเกาหลีสไตล์ TEATA หมู่บ้าน Way Am (ตอน 5)

/
วันที่ 5 วันสุดท้ายของการเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนของเกาหลีกับ…

เที่ยวเกาหลีสไตล์ TEATA ไร่ชา Bohyang Da Won (ตอน 4)

/
วันที่ 4 ของการเดินทางท่องเที่ยวอันแสนสนุกและไม่เหมือนใครในเกาหลีกับ…

เที่ยวเกาหลีสไตล์ TEATA หมู่บ้านดารังงี (ตอน 3)

/
วันที่สองของการเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีกับ…

เที่ยวเกาหลีสไตล์ TEATA เดินป่าปีนเขา Geumsan (ตอน 2)

/
วันที่สองของทริปเกาหลีที่แตกต่างโดย…

Explore Mie, Miracle of Kansai (Episode 4)

/
วันสุดท้ายของการเดินทางท่องเที่ยวใน…

Explore Mie, Miracle of Kansai (Episode 3)

/
วันที่ 3 ของการเดินทางท่องเที่ยวในดินแดนแสนสุขของ…

Explore Mie, Miracle of Kansai (Episode 2)

/
วันที่สองของการเดินทางท่องเที่ยวใน…

Explore Mie, Miracle of Kansai (Episode 1)

/
ขอต้อนรับสู่ 'จังหวัดมิเอะ'…